Unesco2 Unesco3

The 15th BBCC/JTES conference in Riga November 16-18, 2017

Bbcc

Daugavpils Universitātes UNITWIN / UNESCO katedra: tradīcijas un inovācijas mijiedarbība izglītībā ilgtspējīgai attīstībā sadarbībā ar Baltijas un Melnās jūras izglītības pētījumu konsorcija tīklojuma universitātēm (BBCC), DU UNITWIN/UNESCO Katedras JTES un DCSE žurnālu redkolēģijām, UNITWIN/UNESCO Katedra un starptautiskais tīklojums skolotāju izglītības pārorientēšanā uz ilgtspējību no Toronto, UNESCO pārorientēšana uz ilgtspējību, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Rīgas Tehniskā Universitāte, Urmia Universitāte (Irāna), Japānas biedrība izglītība ilgtspējīgai attīstībai, Mijagi Izglītības Universitāte (Japāna) izsludina 15. BBCC/JTES starptautisko konferenci Ilgtspējīga attīstība. Kultūra. Izglītība: mijiedarbība starp tradīciju un inovāciju izglītībā ilgtspējīgai attīstībai, kas notiks E-tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgas Tehniskajā Universitātē, Rīgā, Latvijā, 2017. gada 16.-18. novembrī.

Konferenci atbalsta Rīgas Tehniskās universitātes(RTU) E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte

Pirmā starptautiskā konference Ilgtspējīga attīstība. Kultūra. Izglītība. Daugavpils Universitātē notika 2003. gadā,un tajā tika aktualizēts jautājums par skolotāju izglītības pārorientēšanu uz ilgtspējību. Turpmākajos desmit gados atbildība par konferences organizēšanu tika dalīta starp JTES redkolēģijas locekļiem un BBCC biedriem no Tallinas Pedagoģiskās universitātes (Igaunija), Fehtas Universitātes (Vācija), Helsinku Universitātes (Somija), Debrecenas Universitātes (Ungārija), Anadolu Universitātes (Turcija), Daugavpils Universitātes (Latvija), UNESCO (galvenā mītne Parīzē, Francija), Šauļu Universitātes (Lietuva), Austrumsomijas Universitātes (Somija), Helmes (Polija), Rīgas Tehniskā Universitāte (Latvija), Turcijas (Konya).

Konferences mērķi:

BBCC/JTES starptautiskā konferences mērķis- padziļināt trans-disciplinārās metodoloģijas pētījumu ietvaru saprašanu un skaidrošanu, lai izvērtētu dažādo dalībnieku pārveidojošo potenciālu līdzdalības pētījumos, kas veicina ilgtspējīguma un sociālo inovāciju attīstību izglītībā ilgtspējīgai attīstībai. 15. JTES/BBCC konferences Ilgtspējīga attīstība. Kultūra. Izglītība: mijiedarbība starp tradīciju un inovāciju izglītībā ilgtspējīgai attīstībai ietvaros tiks organizētas plenārsēdes, darbnīcas un darba grupas, tiks prezentēti stenda referāti. Konferences dalībniekiem tiks piedāvāta iespēja iepazīties ar pētījumiem un praktisko pieredzi ilgtspējīgas attīstības jomā:

  • Trans-diciplinārā pieejas izpēte ilgtspējības un ilgtspējīgas izglītības kontekstā;
  • Trans-diciplininārās pieejas ietekme uz kvalitātes attīstību iestādēs;
  • sociālo un kultūras inovāciju attīstība ilgtspējīgas izglītības, skolotāju izglītības, augstākās izglītības un ilgtspējības zinātnes attīstības atbalstam.

Priekšlikumi par citām aktuālām tēmām var tikt piedāvāti.

Paredzamais rezultāts:Paredzamais rezultāts: trans-diciplināro problēmu un attīstības stratēģiju identificēšana sociālo inovāciju radīšanai un transdisciplināro pētījumu veikšanai izglītībā, kā arī iestāžu organizācijas pārorientēšanai uz ilgtspējīgu attīstību. Konferences darbība ir iecerēta kā darbīgs atbalsts Ilgtspējīgas attīstības mērķu un Globālās darbības programmas īstenošanai.Konferences dalībnieki aicināti pieteikties

  • prezentācijai plenārsēdē: uzstāšanās plenārsēdē notiks pēc konferences Zinātniskās komisijas uzaicinājuma;
  • prezentācijai darba grupās: vienas mutiskās uzstāšanās ilgums kopā ar atbildēm uz uzdotajiem jautājumiem - 30 minūtes. Izdales materiāli var tikt izmantoti pēc nepieciešamības;
  • darbnīcas organizēšanai: darbnīcas nodrošina pieredzes paplašināšanu tādās jomās kā pētniecība, metodes, sadarbība kopienās, jauniešu un citu sabiedrības grupu iniciatīvas. Darbnīcas ilgums – no 90 līdz 120 minūtēm atkarībā no pieteiktās darbības veida un jomas;
  • stenda referātiem: zinātniskie pētījumi stenda referātos tiks piedāvāti grafiskā formā. Maksimālais stenda referāta platums 90 cm, garums – 190 cm. Stenda referāta prezentēšanas laikā obligāta ir vismaz viena autora klātbūtne.

Konferences valoda: angļu.

Organizācija / beneficiārs: Biedrība Asociācija darbības pētījumi izglītībai
Dalības maksa par konferenci: 150 EUR
Banka: AS "SEB banka"
SWIFT (BIC) kods: UNLALV2X
Konts: LV80UNLA0050022604485
Veicot maksājumu, lūdzu, norādiet savu vārdu un maksājuma mērķi
(reģistrācijas maksa 15. JTEF konferencei)



Reģistrācija līdz 25. oktobrim.

Neskaidrības un papildus informāciju varat jautāt, rakstot uz: unescochair@du.lv