Unesco2 Unesco3

The 15th BBCC/JTES conference in Riga November 16-18, 2017

Bbcc

Svarīgi datumi:

 

Tēžu iesniegšana: līdz 2017. gada 25.oktobrim

Informēšana par tēžu pieņemšanu/noraidīšanu: atbilde tiks sniegta vienu nedēļu pēc tēžu saņemšanas

Raksta iesniegšana: 2017. gada 16. novembris (ieskaitot)

10. janvāris – raksta gala versijas iesniegšana

Reģistrēšanās : 2017. gada 25. oktobris (ieskaitot)

Konferences datumi: Rīga (Latvija), 2017 gada 16. – 18. novembris