Unesco2 Unesco3

The 15th BBCC/JTES conference in Riga November 16-18, 2017

Bbcc

Conference Programme (PDF, DOC)
ABSTRACT BOOK (PDF)

15. JTES/BBCC konferences Ilgtspējīga attīstība. Kultūra. Izglītība: mijiedarbība starp tradīciju un inovāciju izglītībā ilgtspējīgai attīstībai diskutējamie temati:

(1) Trans-diciplinārās pieejas izpēte ilgtspējības un ilgtspējīgas izglītības kontekstā;
(2) Trans-diciplinārās pieejas ietekme uz kvalitātes attīstību iestādēs;
(3) Sociālo un kultūras inovāciju attīstība ilgtspējīgas izglītības, skolotāju izglītības, augstākās izglītības un ilgtspējības zinātnes attīstības atbalstam.

 

Submissions are welcome and appreciated on the following modes of participation and presentations:

 

Prezentācijai plenārsēdē: uzstāšanās plenārsēdē notiks pēc konferences Zinātniskās komisijas uzaicinājuma;

 

Prezentācijai darba grupās: vienas mutiskās uzstāšanās ilgums kopā ar atbildēm uz uzdotajiem jautājumiem - 30 minūtes. Izdales materiāli var tikt izmantoti pēc nepieciešamības;

 

darbnīcas organizēšanai: darbnīcas nodrošina pieredzes paplašināšanu tādās jomās kā pētniecība, metodes, sadarbība kopienās, jauniešu un citu sabiedrības grupu iniciatīvas. Darbnīcas ilgums – no 90 līdz 120 minūtēm atkarībā no pieteiktās darbības veida un jomas;

 

Stenda referātiem: zinātniskie pētījumi stenda referātos tiks piedāvāti grafiskā formā. Maksimālais stenda referāta platums 90 cm, garums – 190 cm. Stenda referāta prezentēšanas laikā obligāta ir vismaz viena autora klātbūtne.